Mācību programmas

Skola piedāvā 6. licencētās izglītības programmas:

 

Nr.

IP kods

IP nosaukums

Licences Nr.

1.

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma

V-2731

2.

21012121

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

V-7980

3.

21013121

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

V-7981

4.

31011021

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

V-142

5.

31013021

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma

V-143

6.

31011022

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

V-2732