>

   Skolēnu sasniegumu kopsavilkums

  olimpiādēs un konkursos 2018./2019.m.g.

  N.p.k.

  Olimpiādes, konkursa nosaukums

  1.vieta

  2.vieta

  3.vieta

  Diploms

  Atzinība

  1.

  Krievu kaligrāfijas konkurss "Tatjanas diena''- krievu kultūras un izglītības svētkus Latvijā''

  2

   

   

   

   

  2.

  ''Pieskati Uguni''

   

   

   

   

  1

  3.

  Latvijas 100-gadei veltītā 5. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa "Es runāju latviski" ar moto "Es tieši uz ielas eju tev klāt. (Imants Ziedonis)".

  1

   

   

  1

  2

  4.

  Lingvistiskais konkurss ''Erudīts – 2019”

  1

  5

  3

   

   

  5.

  Rīgas 40.vidusskolas 5.atkātajā konkursā krievu (dzimtā) valodā

   

   

   

   

  2

  6.

  Latvijas Universitātes  matemātikas konkurss ''Tik vai... Cik?''

   

  1

   

   

   

  7.

  Rīgas 89. vidusskolas 7. atklātais konkurss mazākumtautību skolām 3.-7.  klašu skolēniem "Krievu valoda - mana dzimtā valoda".

  1

  1

   

   

   

  8.

  Krievu valodas konkurss ''Gribu visu zināt''

  3

  4

   

   

  5

  9.

  Matemātikas konkurss ''Skaitļu pasaule''

  1

  3

  3

   

  5

  10.

  Zīmējumu konkurss, veltīts Ivana Krilova 250 gadu jubilejai

  8

  2

  6

   

   

  11.

  Latviešu valodas 5.atklātājs konkurss

   

   

  1

   

   

  12.

  Rīgas 69.fizīkas olimpiāde

   

   

  1

   

   

  13.

  Rīgas 48. angļu valodas olimpiāde

   

   

   

   

  1

  14.

  LNB projektā “Bērnu žūrija 2018.”

   

   

   

   

  2

  15.

  Republikas konkurss „Baker street ielas noslēpumi” nominācijā „Detektīvu stāsts”. 

   

   

   

  1

   

   

  16.

  Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiāde 2.posms

   

  1

  1

   

  1

  17.

  Konkurss ''Mūzikāla Pietura"  Rīgas vakara ģimnāzijā

   

  1

   

   

   

  18.

  Aerobikas festivāls Rīgas 37. pamatskolā

  1

   

  1

   

   

  19.

  Draudzības spēles Ķengaraga vsk. futbolā

   

  Skolas

  komanda

   

   

   

  20.

  Rīgas pilsētas starpskolu sacensības futbolā (4.-5.kl.; 6.-7.kl.)

   

   

  Skolas

  komanda

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pateiciba1

   

   

  Rīgas 92. vidusskolas skolēnu panākumi

  2017./2018. mācību gadā

   

  12. klašu skolēnu tālākas gaitas

  No 2018. gada skolas absolventiem augstskolās mācīsies 25 skolēni (13 budžeta vietas)

  RTU - 5
  RSU – 3
  LU - 2
  RSEBAA - 3
  BSA - 3
  Banku Augstskola -1
  LSPA – 3
  Latvijas Jūras akadēmija -2
  Augstskolas ārzemēs - 3

  111

   

  Zinātniski - pētnieciskie darbi

  Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences pētniecisko darbu laureāti devās uz 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu Tallinā, Igaunijā. Konkurss norisinājās no 22. septembra līdz 27. septembrim. Tallinā piedalījās 146 skolēni ar 89 darbiem no 38 valstīm. Latviju pārstāvēja mūsu skolas 12. klases skolnieki Edvards Jānis Rečickis un Aleksandrs Jakovļevs ar darbu “Maģiskie polimondi” matemātikā (darba vadītāja L. Beļajeva).

  jauno zinatnieku konkurss

  Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konference notika 2018. gada 20. un 21. aprīlī Rīgā. 11.a klases skolēni Aleksejs Jonkins un Boriss Verbickis piedalījas konferencē ar darbu “Unikāli plaknes pārklājumi ar polimino”, zinātniskās pētniecības darbs matemātikā (darba vadītāja L. Beļajeva).

  MyCollages

  Anastasija Levina (10.b) piedalījās starptautiskajā konferencē “The school students project works of mathematics, information technology and economics” (Šiauliai) ar darbu “Magic hexagons”, kurš tika ļoti augsti novērtēts.

  Mūsu skolas komanda "Halo", skolēni Anastasija Levina un Vladislavs Hursiks ar skolotāju Tatjanu Knelleri piedalījas RTU vidusskolēnu zinātniskas pētniecības darbu konkursā "Pasaule pieprasa tehniskos prātus".

   

  Olimpiādes

  Pilsētā

  Skolēna vārds, uzvārds

  Klase

  Priekšmets

  Vieta

  Skolotājs

   Iļja Belovolovs

  12.a

  Vēsture

  I

  V.Bahlanova

   Iļja Belovolovs 12.a Ģeogrāfija I V. Sudņickis

   Iļja Belovolovs

  12.a

  Bioloģija

  II

  J.Pavlova

   Edvards Jānis Rečickis

  12.a

  Angļu valoda

  III

  Ņ.Demidova

   Iļja Belovolovs

  12.a

  Franču valoda

  III

  Ņ.Demidova

   Aleksandrs Jakovļevs

  12.a

  Matemātika

  III

  L.Beļajeva

   Edvards Jānis Rečickis 12.a Ģeogrāfija III V. Sudņickis
   Iļja Belovolovs 12.a Ķīmija III M. Teže

   Anastasija Levina

  10.b

  Bioloģija

  A

  J.Pavlova

   

   Iļja Belovolovs (12. a klase) ar savu skolotāju V. Sudņicki.

  Valstī

  Skolēna vārds, uzvārds

  Klase

  Priekšmets

  Vieta

  Skolotājs

   Iļja Belovolovs

  12.a

  Bioloģija

  III

  J.Pavlova

   Iļja Belovolovs 12.a Angļu valoda IV Ņ.Demidova
   Edvards Jānis Rečickis 12.a Informātika Uzaicināts M.Rebrova
   Iļja Belovolovs 12.a Ķīmija Uzaicināts M.Teže
   Iļja Belovolovs 12.a Ģeogrāfija Uzaicināts V.Sudņickis

   

  Konkursi

  Pilsētā

  Skolēna vārds, uzvārds

  Klase

  Konkursa nosaukums

  Vieta

  Skolotājs

   Alisa Fjodorova

  4.b

  Pilsētas kaligrāfijas konkurss

  3.vieta

  Raija Smona

   Aleksandrs Jesiļevskis

   Aleksandra Saveļjeva

  3.c

  3.a

  Rīgas 40.vsk 1.atklātais konkurss matemātikā 3.klasē

  2.vieta

  atzinība

  Ļubova Tjasto

  Ludmila Slavinska

   Alīna Eilone

   Zlata Kovaļenoka

  3.b

  4.b

  Rīgas 89.vsk. mazakumtautību skolu 3.-4.klašu skolēnu latviešu valodas 4.atklātais konkurss

  2.vieta

  3.vieta

  Anita Kacena

  Arianda Žabicka

   Aurelio Caceres Bello

   Lukrecia Caceres Bello

  2.b

  4.a

  Rīgas 40.vsk 4.atklātā konkursā krievu (dzimtā) valodā

  atzinība

  atzinība

  Larisa Vorobjova

  Natalija Degorska

   Džabarovs Tarlans

   Anželika starovoitova

   Zlata Kovaļevska

  1.c

  3.a

  4.b

  Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss

  Pateicība

  Pateicība

  Pateicība

  Svetlana Jejava

  Svetlana Jejava

  Raija Smona

   Komanda

  4.c

  Rīgas 4.klašu skolēnu konkurss “Piskati uguni!”

  2.vieta

  Ļudmila Ļebedeva

   Komanda

  4.c

  Rīgas 4.klašu skolēnu konkurss “Piskati uguni!” fināls

  Atzinība

  Ļudmila Ļebedeva

   

   

  Sportā

  Latgales priekšpilsētas un Rīgas pilsētas sacensībās

  Sacensības nosaukums

  Dalībnieki

  Iegūta vieta

  Atbildīgas personas

  “Mini futbols”

  4.-5.kl. zēni

  4.vieta Latgales pr.apakšgr.

  T.Dementjeva

  L.Hiršsone

  “Mini futbols”

  6.-7.kl. zēni

  4.vieta Latgales pr.apakšgr.

  “Mini futbols”

  8.-9.kl. zēni

  2.vieta Fināls Latgales priekš.

  “Volejbols” Lāse

  10.-12.kl. meitenes

  1.vieta Fināls Latgales priekš.

  “Volejbols” Lāse

  7.-9.kl. zēni

  3.vieta Fināls Latgales priekš.

  “Volejbols” Lāse

  7.-9.kl. meitenes

  4.vieta Latgales pr.apakšgr.

  “Tautas bumba”

  4.-5.kl. zēni

  3.vieta Latgales pr.apakš.

  “Tautas bumba”

  4.-5.kl. meitenes

  2.vieta Fināls Latgales pr.

   

   

  Interešu izglītībā

  Konkursa nosaukums

  Dalībnieki

  Iegūta vieta

  Atbildīga persona

  Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē – radošais konkurss.

  1.-2. klašu grupa kolektīvs “Tajs”

  2.pakāpes diploms

  Tatjana Matvejeva

  Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē – radošais konkurss.

  3.-4. klašu grupa kolektīvs “Tajs”

  2.pakāpes diploms

  Tatjana Matvejeva

  Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē – radošais konkurss.

  7.-9. klašu grupa kolektīvs “Tajs”

  3.pakāpes diploms

  Tatjana Matvejeva

  Liepājas čempionāts grieķu – romiešu un brīvā cīņa.

  Sergejs Šusters

  3.vieta

  Vjačeslavs Maslobojevs

  Latvijas meistarsa cīkstēs grieķu – romiešu cīņa.

  Sergejs Šusters

  3.vieta

  Vjačeslavs Maslobojevs

   

  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs informē par jaunu mācību piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem.

   

  Aicinām izmantot iespēju pieteikties nodarbībām.

  Kā arī aicinām iepazīties ar Rīgas pašvaldības mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv publicēto rakstu “Kā runāt ar bērnu par “TO””.

  Raksts pieejams šeit: http://www.veseligsridzinieks.lv/ka-runat-ar-bernu-par-to/.

  image004

  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs informē par jaunu mācību piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem.

  Piedāvājums ir ļoti plašs un pieejams visās Rīgas apkaimēs.

  Informācija par kursiem http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi

  Capt11ure

  RIIMC kursi pieaugusiem sept okt

  valsts prbaudes darbu norises laiku 795x447

  Cafffpture

   lasīt pilno dokumentu.

  AS “Sadales tīkls” aicina pirms vasaras brīvdienām bērniem un jauniešiem atgādināt elektrodrošības noteikumus

  sadales tikls

  Mācību gada noslēgumā, pirms skolēnu došanās vasaras brīvdienās, AS “Sadales tīkls” aicina skolotājus un vecākus atgādināt bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus. Svarīgi atgādināt par drošības noteikumiem, pavadot brīvo laiku ārpus mājas, elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, kā arī par sadzīves elektroierīču drošu lietošanu, jo bieži vien vasaras brīvdienās bērni un jaunieši pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.

  Lielākā daļa no elektrotraumu gadījumiem notiek tieši vasarā, kad bērniem ir mācību brīvlaiks, bet pieaugušie veic remontdarbus savā mājoklī vai dažādus dārza darbus. Tieši tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina skolotājus un vecākus vēlreiz atgādināt bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus, jo diemžēl katram elektrotraumas gadījumam var būt arī letālas sekas. Pērn reģistrēti 59 elektrotraumu gadījumi (tajā skaitā 5 letāli gadījumi) un 22 no cietušajiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt šogad četros mēnešos AS “Sadales tīkls” reģistrējusi 12 elektrotraumu gadījumus pieaugušajiem, no kuriem 2 letāli, un 3 elektrotraumas bērniem un jauniešiem.

  Vasaras brīvdienās bērni un jaunieši bieži vien pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības, tādēļ vecākiem ir pienākums rūpēties par savu bērnu drošību un pārbaudīt mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas, pārliecinoties, ka tās nav bojātas un nav bojāta to vadu izolācija, kā arī jāparāda bērniem un jauniešiem, kā elektroierīces pareizi un droši lietot, piemēram, kā lietot elektrisko tējkannu, elektrisko plīti, matu žāvēšanas fēnu u.c., jo nereti elektrotraumas cēlonis ir ūdens un elektroiekārtu lietošana mitrā vidē.

  Gada siltajos mēnešos elektrotraumas bieži tiek gūtas, pļaujot zāli ar bojātu elektrisko zāles pļāvēju, izmantojot bojātus un paštaisītus pagarinātājus un lietojot ūdens sūkni, tādēļ, ja bērni un jaunieši vēlas palīdzēt vecākiem pagalma sakopšanas darbos, vispirms jāpārliecinās, vai šīs iekārtas ir drošas, jāparāda, kā tās pareizi lietot, un neatstāt bērnus bez uzraudzības. Gan bērni, gan pieaugušie var gūt strāvas triecienu, ja zāles pļāvējs ir bojāts, ja darbu laikā, tiek pārpļauts zāles pļāvēja vads, kā arī, ja pēc pašrocīgas vadu salabošanas, cilvēks tam uzkāpj virsū ar basām kājām. Negadījumi rodas arī, izmantojot nekvalitatīvus un nedrošus ūdens sūkņus - gan dārza laistīšanai, gan piepildot āra baseinus ar ūdeni. Bieži vien, ja elektroierīce nav kvalitatīva un pārbaudīta, cilvēks gūst strāvas triecienu tam pieskaroties, tas nozīmē, ka elektroierīce nav sazemēta un nav droša lietošanai.

  Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt drošības noteikumus, pavadot brīvo laiku dabā. Jāatgādina, ka elektroapgādes infrastruktūra ir ne tikai elektrolīniju balsti un vadi, bet arī transformatoru apakšstacijas un elektrosadalnes, kas apdzīvotās vietās un pilsētvidē bieži vien nav pamanāmas. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū, tomēr bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus un nereti elektroietaises mēģina atvērt, iekļūt tajās, piemēram, spēlējot paslēpes, izmantot sportiskām aktivitātēm, kā arī apzīmē un līdz ar to arī aizkrāso brīdinājuma zīmes, radot papildu risku, ka kāds cits šīs brīdinājuma zīmes nepamanīs un mēģinās sadalnes vai transformatora apakšstacijas durvis atvērt. Bērniem jāatgādina, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, laist gaisa pūķus elektrolīniju tuvumā, mest uz vadiem bumbu, koku zarus vai citus priekšmetus, atvērt elektrosadales skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.c. elektrobīstamās vietās.

  Vēl vienu reizi bērniem un jauniešiem atgādinot elektrodrošības noteikumus, bērnus var pasargāt no nelaimes, jo jebkura neuzmanīga un neapdomīga rīcība ar elektroiekārtām var izraisīt bīstamu elektrotraumu un degšanu. Aicinām bērniem un jauniešiem parādīt AS “Sadales tīkls” mājas lapu https://arelektribuneriske.lv/, kurā interaktīvā veidā bērni un jaunieši var atkārtot zināšanas elektrodrošībā.

   

  image005


  Rīgas 92. vidusskola piedāvā skolēniem

  apmeklēt šādas nodarbības 2019.-2020.m.g.:

   

  • Mūsdienu deju pulciņš “Tajs” 1.-9.kl.

  • Koris “Ķamoliņš” 3.-5.kl.

  • Vokālais ansamblis “Do-Re-Mi” 6.-11.kl. 

  • Vizuālās mākslas pulciņš “Palete” 1.-12.kl.

  • Valodu pulciņš ”Dzīvais avotiņš” 1.-4.kl.

  • Dabas draugu klubs “Panda” 3.-7.kl.

  • Datordizaina pulciņš 8.-12.kl.

  • Aerobikas pulciņš 5.-12.kl.

  • Koriģējoša vingrošana1.-4.kl.

  • Atlētiskās vingrošanas pulciņš 8.-12.kl.

  • Volejbola pulciņš 3.-11.kl.

  • Florbola pulciņš 1.-6.kl.

  • Futbola pulciņš 5.-8.kl.

  • Brīvās cīņas pulciņš 1.-9.kl.

  • Pašaizsardzības pulciņš 8.-12.kl.

  • Kokapstrādes pulciņš “Jaunais amatnieks” 4.-9.kl.

  • Filcēšanas pulciņš (валяние) 4.-9.kl.

  • Pirmās medicīniskās palīdzības pulciņš 8.-12.kl.

   

   

  Nodarbību grafiks 2019./2020. m.g. pieejams šeit.

   

  MyCollages 4

  MyCollages 2

  MyCollages 3

  MyCollages 6

  koris

   

  Vadība 


   

   

  Atbalsta personāls

   

   atbalstsKomisijas sastāvs:

                                             Natālija Novosada (306.a)

  • Medicīnas māsas – Ludmila Soldatenkova (109. kab)

                                              Valentina Solovjova (109. kab)  

   

   

   

   

   

   

   Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

  Paldies visiem skolotājiem, skolēniem, viesiem par piedalīšanos "Latvijas 100" veltītiem koncertiem mūsu skolā!!!

  WhatsApp Image 2018 11 14 at 12.34.17

  MyCollages 24

  MyCollages 25

     Kārtējo reizi Iļja Belovolovs ar saviem panākumiem popularizē Rīgas 92.vidusskolas tēlu. Iļja bija viens no Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībniekiem, kuri piedalījās 15. Starptautiskājā ģeogrāfijas olimpiādē Kvebekā, Kanādā. Otro gadu pēc kārtas ir izcīnījs sudrabu medaļu Starptautiskā olimpiādē. 

  Belovolovs

   

     Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Augsti panākumi pilsētas, valsts un starptautiskājās ģeogrāfijas olimpiādēs ir pateicoties Rīgas 92. vidusskola skolotajām Valērijam Sudņickim, kurš vienmēr pasniedz dabaszinību un ģeogrāfiju ar lielu kaislību un vēlmi  iesaistīt ikvienu stundu norisē, ir talantīgs, zinošs un  intreresants pedagogs.

       Iļja Belovolovs ir labs piemērs visiem mūsu skolēniem, ar saviem sasniegumiem prezentē Latvijas vārdu pasaulē, ir savas valsts patriots.

  Belo

      Visi Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībnieki no Starptautiskās olimpiādes Kvebekā pārvedīs pa medaļai - sudraba medaļas saņēmuši Mārtiņš Robežnieks (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Iļja Belovolovs (Rīgas 92.vidusskola) un Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija), bet bronzu kolekcijai pievienoja Miks Bleija (Ropažu vidusskola)! 31.jūlijā izlase ieradās Kanādas pilsētā Kvebekā, lai piedalītos 15.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kura pirmo reizi norisinājās Ziemeļamerikā. Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, pasaulē sasniedza astoto labāko punktu skaitu. 
     Latvijas izlasi Kvebekā vadīja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernovs. 
    Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

  Mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads - 12. jūnijā. 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.

   

  Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

  Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

  Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

  Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem - no 2020. gada 23. līdz 27. martam.

  Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

   

  Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

   

  Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt, un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības, izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Piemēram, šāda situācija var veidoties ziemā, kad sakarā ar zemo gaisa temperatūru bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi,

   

  MK noteikumu projekts "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" pieejams MK mājaslapā.

  Avots.

  Atgādne – palīgs profesiju izvēlē.

   

  Palīdzība savu spēju noteikšanā, profesijas izvēlei

  1. Jēzus baznīcas 11, t.67210700       www.karjerascentrs.lvprofesiju izvele
  2. Dzirciema 16 K, 103.kab., t.67409140    www.rsu.lv/karjeras-centrs
  3. Raiņa bulvārī 19, 122 telpā, t.67034410, 67034411, www.karjera.lu.lv (interesantiem – individuālās karjeras konsultācijas)

  Noderīgi interneta resursi

  www.nva.gov.lv – profesiju katalogs, testi, aptaujas (sk. karjeras izvēle)

  www.profesijaspasaule.lv (interaktīva informācija par profesiju saturu)

  www.iespejukarte.lv (jebkura valsts  palīdzība grūtās situācijās, piem. mācībās, darba meklēšanā u.c.

  www.niid.lv – vislielākā datu bāze par mācību iestādēm

  www.viaa.gov.lv/euroguidance - mācību iespējas Eiropā

  www.prakse.lv – interaktīva informācija par praksi jebkurā specialitātē

  www.cvmarket.lv – darba meklēšana, CV rakstīšana

   

  Profesijas izvēles karte

  prof shema

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju saraksts

  2018./2019. m. g.

   

  Skolēnu pašpārvaldes  prezidents - Anastasija Bokija

  Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietniece - Edvards Ševe

  Protokoliste - Valērija Holodkova

  Sektoru lideri
  Sporta Informātivais Kultūras
  Vladislavs Hursiks Germans Pedjakovs  

   

  Informācijas sektors

  Sporta sektors

  Kultūras sektors
  Darja Golubeva
  Milana Jarosenko
  Diana Semjonova
  Evelina Dukste
  Karina Steimakova
  Anastasija Rubene
  Zlata Blohina
  Oljga Getmane  
  Milena Plice
  Artjoms Sidorkins  
  Vladislavs Sidorkin
  Ktrina Sinicina  
  Igors Kalinins
  Daniela Saitere 
  Marina Jakovleva
  Elina Oselska;
  Darja Petrovska 
  Diana Krumina
  Linda Fadejeva  
  Viktorija Kozijeva
  Germans Pedjakovs  
  Stanislavs Prilepskis
  Nikolajs Petracenkovs  
  Alika Korcebokova  
  Daniil Kovaljs
   Nikita Hohlovs
  Aleksejs Dolgovs
  Danils Vasilevskis
  Timurs Postalovskij
  Arturs Butans
  Jurijs Kaneps
  Arturs Kruze
  Arturs Ivanovskis
  Artjoms Argalis
  Vladislavs Kolotvins
  Zans Husainovs
  Andrejs Belijs
  Margarita Osa
  Irina Mudrecova
  Arturs Valdmanis
  Valerijs Baranovskijs
  Daniels Livsits
  Maksims Sibarsevs
  Vadislavs Hursik
  Valerija Stupacuk

  Elina Stihina
  Diana Sinenko
  Viktorija Tramboveckaja
  Andrejs Puckovs
  Amalija Kozlovskaja
  Arina Krapane
  Samanta Smite
  Vladimirs Domozirovs
  Polina Semjonova
  Alina Cernjavka
  Eliza Voronkova
  Kirill Gavrilov
  Maksims Kozamjakins
  Diana Arefjeva
  Ilja Masalskijs
  Polina Scuko
  Stanislavs Urbans
  Sofija Stafejeva

   

   

  Klašu lideri

  Aizstāvēji

  8.a

  Darja Golubeva

   

  8.b

  Zlata Blohina

   

  8.c

  Milena Plice

   

  9.a

  Artjoms Sidorkins

   

  9.b

  Igors Kalinins

   

  9.c

  Vladislava Ivanova

   

  10.a

  Darja Petrovska

  Aleksandrs Balkovs

  10.b

  Diana Narubina

   

  11.a

  Anastasija Bokija

  Edvard Seve

  11.b

  Veronika Usova

  Denis Nazarenko

   

  Skolotāji - konsultanti

  Kultūras sektors          Tatjana Pahoļika

  Informācijas sektors    Ludmila Sokolova

  Sporta sektors              Liana Dementjeva

   

  II semestra sākumā tradicionāli rīko pasākumus krievu valodas un literatūras skolotāji.

  1 stend

   

  Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās pasākumā “Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā”.
  2_tatjanas_diena1.jpg
  8.-10.janvārī skolā notika kaligrāfijas konkursa 1.posms. Labākie darbi tika pieteikti nakāmajam posmam.

  Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Latvijas mēroga konkursos:

  6.a klases skolniece Julija Afoņičeva ieguva 2.vietu Krievu kaligrāfijas konkursā nominācijā „Labākais uzraksts”.

  Julija

  Alisa Fjodorova (4.klase, skolotāja Raja Smona) Krievu kaligrāfijas konkursā ieguva 3.vietu.


  „Tatjanas dienas” ietvaros tika rīkots ari Latvijas simtgadei veltīts literāro darbu konkurss .

  6.b klases skolniece Marianna Lobačova kļuvusi par vienu no laureātiem! Uzvarētāju godināšana notika 2018.gada 20. un 21.decembrī Maskavas namā.

  Marianna


  Apsveicam! Paldies skolotājai Ludmilai Laško par ieguldīto darbu!


  Mūsdienu krievu valodas alfabēta jubilejai veltītam zīmējumu konkursam „Burtu kaleidoskops” 5.-12.klašu skolēni izveidoja ļoti skaistus radošus darbus.

  darbi

  darbi


  Mūsdienu krievu valodas alfabēta 100.gadadienai tika veltīts arī konkurss-spēle „Šis apbrīnojamais alfabēts”.
  22.01. 5.-6.klašu skolēnu komandas un 29.01. 7.-12.klašu skolēnu komandas (visumā – gandrīz 40 komandas!) ceļoja pa izzinošajām stacijām un pildīja interesantus uzdevumus.

  spele

  Komandas spēles-ceļojuma dažādos etapos.

  spele

  spele

   Visoriģinālākais izskats un viena no godalgotām vietām - 9.A klases komandai „Gaudeamus igitur!”

  spele

  23.01. notika vēl viens tradicionālais pasākums - lingvistiskais konkurss ”Erudīts”. Konkursā piedalījas 98 2.-12.klašu skolēni.

  erudits

  erudits

  2.februārī notika izteiksmīgas lasīšanas konkurss, veltīts Vladimira Visocka piemiņai. 2018. gada 25.janvārī leģendārajam krievu aktierim, dzejniekam un dziesmu autoram būtu 80 gadu. Pasākumu atklājot, 11.a skolēni Alens Saltikovs un Vlada Čeļadina talantīgi un iedvesmojoši izpildīja Visocka dziesmu „Vai tavs draugs ir kā draugs, vai tāds...”.

  spele

  spele

  spele

  spele

  Priecājamies, ka katram skolēnam bija iespēja parādīt savu talantu!

  Page 1 of 6

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper