Fakultatīvas nodarbības

 Fakultatīvo nodarbību grafiks pamatskolā

un individuālo nodarbību saraksts vidusskolas skolēniem

2017./2018. mācību gadā

Pirmdiena

Laiks

Kl.

priekšmets

Kab.

8.15

10.a

Informātika

214

12.40

5.c

Angļu valoda

210

13.35

7.a

Krievu valoda

102

13.35

8.b

Angļu valoda

210

13.35

8.c

Angļu valoda

304

14.20

10.b

Angļu valoda

304

14.20

11.a

Programmēšanas pamati

214

14.20

12.a

Latviešu valoda

307

14.20

12.b

Latviešu valoda/Matemātika

312/314

  

Otrdiena

Laiks

Kl.

priekšmets

Kab.

8.15

9.a

Matemātika

314

13.35

6.a

Krievu valoda

309

13.35

6.c

Krievu valoda

113

13.35

7.b

Krievu valoda

102

14.20

8.a

Angļu valoda

210

15.05

10.b

Fizika

119

15.05

11.b

Ģeogrāfija

315

  

Trešdiena

Laiks

Kl.

priekšmets

Kab.

13.35

6.b

Dabaszinības

315

13.35

9.c

Matemātika

314

14.20

7.c

Krievu valoda

308

14.20

9.b

Matemātika

121

15.05

10.a

Matemātika

116

14.20

12.a

Matemātika

314

 

Ceturtdiena

Laiks

Kl.

priekšmets

Kab.

12.40

5.b

Angļu valoda

110

13.35

5.a

Krievu valoda

315

13.35

5.c

Dabaszinības

110

14.20

11.a

Angļu valoda

304

  

Piektdiena

Laiks

Kl.

priekšmets

Kab.

14.20

12.b

Krievu valoda un literatūra

113

14.15

10.-12.kl.

Matemātika

316