>

  Pumpurs

  11

   

  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

  PuMPuRS (8.3.4.0/16/I/001)

  2020./2021. mācību gads 

     2020./2021. mācību gadā Rīgas 92. vidusskola turpina dalību projektā (trešo gadu) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Mūsu skolas 30 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos 86 pamatskolas un vidusskolas skolēniem, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli justies skolā, kā arī sniedz pilnvērtīgu atbalstu un veido sakārtotu, drošu vidi. Projekta “PuMPuRS” ietvaros ir iespēja saņemt kompensāciju par sabiedriskā transporta biļetēm. 

     Projektā ar skolēniem strādā  profesionāla pedagogu komanda: sociālais pedagogs, matemātikas, vēstures, sporta, bioloģijas, angļu valodas un krievu valodas skolotāji. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiskas un emocionālas rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

     Vecāki atzīst, kā  skolēnu dalība projektā palīdz uzlabot komunikācijas prasmes, sekmes un apgūt mācību vielu. 

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/202222

  Skolas projekta koordinātore:  Jeļena Soseda

  Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

   

  Atskaite par PuMPuRS  projektu 2019./2020.m.g.

  Atskaite par PuMPuRS  projektu 2018./2019.m.g. 

   

   

   

  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

   

   

   

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper