>

  Ēdināšana

   

  Ēdināšanas pakalpojumi


  Informācija par ēdināšanas pakalpojumiem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs
    ir pieejama šeit>>.

   

   

  Rīgas 92.vidusskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

   

  2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

   

  Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

   

  Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

  1.    izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

  2.    izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

  3.    izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

  4.    izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;

  5.    izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

  6.    izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;

  7.    pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;

  8.    izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;

  9.    izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

   

   

  Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.

   

   

   

  Marts

  04.03. - 08.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  18.03. - 22.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  25.03. - 28.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  Aprīlis

  02.04. - 05.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  08.04. - 12.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  15.04. - 19.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  29.04. - 03.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  Maijs

  07.05. - 11.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  13.05. - 17.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  20.05. - 24.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper