>

  Rīgas 92. vidusskolas vēsture

      Pirmo reizi mūsu skola atvēra durvis skolēniem pirms 30 gadiem. Ziedošu pļavu un mazdārziņu vietā viena aiz otras tika uzceltas daudzdzīvokļu mājas, un jaunā dzīvojamā mikrorajona iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja skolas atklāšanu. 1987. gadā Ulbrokas ielā tika atklāta jaunā skola, kurā atnākuši strādāt enerģiski, radoši, talantīgi skolotāji, īsti jaunie entuziasti. Kopš 1987. gada skolu vadīja Nataļja Vasilika, no 2017. gada - Lolita Semjonova.

      Pļavnieki attīstījās, skolēnu skaits turpināja palielināties, sasniedzot aptuveni 3 tūkstošu skolēnu, tāpēc dažos mācību gados mācības notika divās maiņās.

      Labākais skolas pedagogu profesionalitātes apliecinājums ir skolēnu sasniegumi. Mūsu skolēni ik gadu veiksmīgi piedalās pilsētas, republikas, starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, sporta pasākumos un gūst godalgotas vietas.

      Sākot ar 1998. gadu, vislabākie skolas absolventi ir saņēmuši Rīgas pašvaldības balvas. „Zeltas stipendijas” par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos tika piešķirtas deviņiem skolu absolventiem: Romanam Kasperovičam, Jeļenai Pļuščevskai, Antonam Sizovam, Aleksandram Ščemeļevam, Mihailam Arhangeļskim, Irinai Cvekai, Romanam Čaplinskim, Andrejam Vihrovam, JevģēnijamVihrovam.

      Daudzi mūsu absolventi ir ieguvuši doktora grādu dažādās zinātnes nozarēs: Antons Sizovs, Tomass Baikštis, Mihails Arhangeļskis – ķīmijā, Romans Kasperovičs, Jānis Graudiņš – datorzinību jomā, Nadežda Borisova – filoloģijā, Tatjana Knellere - fizikā.

      Skolas absolventi iegūst augstāko izglītību un strādā dažādās profesionālās nozarēs, daži paši kļuvuši par pasniedzējiem. Arī mūsu skolas darbinieku vidū ir mūsu skolas bijušie audzēkņi - Tatjana Knellere, Jeļena Soseda, Tatjana Matvejeva, Anastasija Tolstikova,Viktors Vaļevko.

      Daudziem skolas pedagogiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā tika pasniegta balva “Zelta pildspalva”: Lolita Semjonova (1997.g.), Ņina Grigorjeva (2008.g.), Inna Bogdanova (2010.g.), Marianna Teže (2001., 2002., 2005.g.), Romualda Gavšina (2008.g.), Ņina Demidova (2007.g.), Valentīna Voitāne (2012.g.), Jevgeņija Pavlova (2015.g.), Lidija Beļajeva (2017.g.), Valērijs Sudņickis (2018.g.).

      Skolas pedagogi un skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalās dažādos Rīgas,valsts un starptautiskajās iniciatīvās, piemērām projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, ESF projektos “Kompetenču pieeja mācību saturā”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ES Erasmus+ projektā u.c.

      Skolai ir ļoti daudz tradicionālu pasākumu:

      • Zinību diena;

   

     • Gadskārtu svētki Latvijā; 
     • Skolotāju diena;
     • Latvijas valsts dzimšanas diena;
     • Lāčplēša diena;
     • Ziemassvētku pasākumi;
     • Karjeras nedēļa;
     • Zinātniski pētniecisko darbu konference;
     • Sporta dienas;
     • Vecāku dienas;
     • Labdarības akcijas;
     • Ziemassvētku un pavasara koncerti vecākiem un mikrorajona iedzīvotājiem;
     • Pasākumi sākumskolas beidzējiem;
     • Pēdējais zvans;
     • Izlaiduma balles 9.un12.klasēs;
     • Ābeces svētki 1.klasei;
     • Pateicības dienas – „Šokolādes līnijas”;
     • Mātes diena.

      Šobrīd skolā mācās 778 skolēni. Rīgas 92.vidusskola īsteno 5 izglītības programmas: 

     • Pamatizglītības mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
     • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.

      Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas iespējas, kur pierādīt un apliecināt sevi ārpus stundām: skolēni var piedalīties moderno deju kolektīvā, skolas avīzes darbībā, teātra un vides pētnieku pulciņos, var nodarboties ar sportu: brīvo cīņu, basketbolu, volejbolu, futbolu.

      Katru gadu skola organizē Atvērto durvju dienu, kad sākumskolas izglītojamie velta koncertu topošiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, demonstrē savus sasniegumus skolā. Lai topošie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1.klasēs, ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērni viegli adaptējas skolas vidē.

      Rīgas 92.vidusskola gaida savā pulkā jaunos audzēkņus, kuri varēs turpināt skolas labākās tradīcijas.

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper