>

  Skolēnu pašpārvalde

  Skolēnu pašpārvaldes sēžu plāns 2021./2022.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 2021./2022.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes sēžu plāns 2020./2021.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 2020./2021.mācību gadā

   

   

   

   

   

  Skolēnu pašpārvalde

       Skolēnu pašpārvalde ir pašu skolēnu radīta vienība, kas uz konstruktīvu ieteikumu pamata uzstājas kā vidutājs starp skolēnu un skolas augstāko pārvaldi. Skolēnu pašpārvalde, tāpat kā Skolas padome un skolotāji, ir vienlīdz svarīgs demokrātiskas skolas pārvaldes elements.

   

  Uzdevumi

       Skolēnu pašpārvaldes galvenais uzdevums ir rosināt pēc iespējas plašāka audzēkņu loka iesaistīšanu pasākumos, kuri virzīti uz skolas mācību, sporta un ārpusstundu darba organizēšanu. Tāpat, pašpārvaldes uzdevumos ietilpst skolēnu līderprasmju izkopšana, atbildības sajūtas veicināšana.

   

  Darbības principi. Līdzekļi to realizācijai

       Pašpārvaldes darbība balstās uz līdztiesības, brīvprātības un vienlīdzības principiem. Tiek ievērota arī daudzpusība, vispusēja tolerance, profesionalitāte un konstruktīvisms. Pašpārvalde sastāv no divām grupām: I grupa – 8. – 12. klašu, II grupa –  5. – 7. klašu skolēni. Skolēnu pašpārvaldi vada visas skolas vēlēšanās ievēlēts Skolēnu pašpārvaldes prezidents, kuram asistē prezidenta vietnieks un sekretāre. Skolēnu pašpārvaldes sēdes sanāk ne retāk kā reizi menesī, iespējams sasaukt arī ārkārtas sēdes pēc nepieciešamības.

   

  Informācijas apmaiņa starp skolēniem un pašpārvaldi

       Par pašpārvaldes darbu ne retāk kā reizi menesī visi skolēni un skolotāji saņem informāciju no skolas avīzes, sludinājumiem un klašu audzinātājiem. Pašpārvaldes sanāksmju, skolēnu kopsapulču darbā var brīvprātīgi piedalīties jebkurš skolēns ar konkrētiem ierosinājumiem, kā arī uzaicinātie skolotāji un administrācijas pārstāvji, atbilstoši izskatāmajam jautājumam.

   

   

  Sēžu plāns 2019./2020.m.g.

  Nr.p.k

  Darba tēma

  Laiks

  Vieta

  Atbildīgais

  1.

  2018./2019.m.g. darba pārskats,

  darba plānošana 2019/2020.m.g.

  16.09.19.

  aktu zāle

  T.Pahoļika, A.Bokija

  2.

  Par projektu “Skolas soma”  realizēšanu ,mācību priekšmetu dienas/dekādes piedalīšanas

  23.09.19.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

  3.

  Par labdarības pasākumiem

  30.09.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  4.

  Tradicionālie rudens svētki, pasākumi

  01.10.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  5.

  Skolas pamatdokumentācija

  07.10.19.

  aktu zāle

  visi sektori

  6.

  Karjeras nedēļā

  14.10.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  7.

  Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās

  04.11.19.

  aktu zāle

   

  8.

  Sadarbība ar Skolas padomi

  02.12.19.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

  9.

  Tradicionāli ziemas svētki, pasākumi

  06.12.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  10.

  Skolas pasākumu kvalitāte

  16.12.19.

  aktu zāle

  kultūras sektors,

  informācijas sektors

  11.

  Skolēnu aktivitātes klases pašpārvaldes

  13.01.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  12.

  Skolēnu pašpārvaldes lomā klasē,

  skolā         4.-7.kl.

  03.02.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  13.

  Skolēnu pašpārvaldes aktivitāte

  17.02.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  14.

  Tradicionālie pavasara svētki, pasākumi

  28.02.20.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  15.

  Pasākumi vecākiem

  02.03.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  16.

  Izglītība un karjera

  01.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  17.

  Sporta spēles organizēšana

  30.03.20.

  aktu zāle

  sporta sektors

  18.

  Izglītība un karjera

  01.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  19.

  Par karjeras konsultanta palīgu

  06.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  20.

  Aerobikas festivāls pilsētā

  15.04.20.

  aktu zāle

  sporta sektors

  21.

  Klases un skolas prezentācija ”Viena diena skolas dzīvē”

  01.05.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  22.

  2019./2020.mācību gada darba pārskats, sektoru darba pašvērtējums. 

  15.05.20.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

   

   

   

   

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju saraksts

  2018./2019. m. g.

   

  Skolēnu pašpārvaldes  prezidents - Anastasija Bokija

  Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks - Edvards Ševe

  Protokoliste - Valērija Holodkova

   

  Sektoru lideri
  Sporta Informātivais Kultūras
  Vladislavs Hursiks Germans Pedjakovs  

   

  Informācijas sektors

  Sporta sektors

  Kultūras sektors
  Darja Golubeva
  Milana Jarosenko
  Diana Semjonova
  Evelina Dukste
  Karina Steimakova
  Anastasija Rubene
  Zlata Blohina
  Oljga Getmane  
  Milena Plice
  Artjoms Sidorkins  
  Vladislavs Sidorkin
  Ktrina Sinicina  
  Igors Kalinins
  Daniela Saitere 
  Marina Jakovleva
  Elina Oselska;
  Darja Petrovska 
  Diana Krumina
  Linda Fadejeva  
  Viktorija Kozijeva
  Germans Pedjakovs  
  Stanislavs Prilepskis
  Nikolajs Petracenkovs  
  Alika Korcebokova  
  Daniil Kovaljs
   Nikita Hohlovs
  Aleksejs Dolgovs
  Danils Vasilevskis
  Timurs Postalovskij
  Arturs Butans
  Jurijs Kaneps
  Arturs Kruze
  Arturs Ivanovskis
  Artjoms Argalis
  Vladislavs Kolotvins
  Zans Husainovs
  Andrejs Belijs
  Margarita Osa
  Irina Mudrecova
  Arturs Valdmanis
  Valerijs Baranovskijs
  Daniels Livsits
  Maksims Sibarsevs
  Vadislavs Hursik
  Valerija Stupacuk

  Elina Stihina
  Diana Sinenko
  Viktorija Tramboveckaja
  Andrejs Puckovs
  Amalija Kozlovskaja
  Arina Krapane
  Samanta Smite
  Vladimirs Domozirovs
  Polina Semjonova
  Alina Cernjavka
  Eliza Voronkova
  Kirill Gavrilov
  Maksims Kozamjakins
  Diana Arefjeva
  Ilja Masalskijs
  Polina Scuko
  Stanislavs Urbans
  Sofija Stafejeva

   

   

  Klašu lideri

  Aizstāvēji

  8.a

  Darja Golubeva

   

  8.b

  Zlata Blohina

   

  8.c

  Milena Plice

   

  9.a

  Artjoms Sidorkins

   

  9.b

  Igors Kalinins

   

  9.c

  Vladislava Ivanova

   

  10.a

  Darja Petrovska

  Aleksandrs Balkovs

  10.b

  Diana Narubina

   

  11.a

  Anastasija Bokija

  Edvard Seve

  11.b

  Veronika Usova

  Denis Nazarenko

   

  Skolotāji - konsultanti

  Kultūras sektors          Tatjana Pahoļika

  Informācijas sektors    Ludmila Sokolova

  Sporta sektors              Tatjana Dementjeva

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper