>

  Kafejnīcas izvietošanai

   Paziņojums.

   

  1. Iznomājamais objekts.

  1.1.Rīgas 92. vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Ulbrokas ielā 3, ar kopējo platību 34.4 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas 1stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

   

  2. Mērķis, nosacījumi

  2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

  2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

  2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

  2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

  2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

  2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

  2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

   

  3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

  0,65 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

   

  4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

  4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

   

  5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

  5.1.1 gads no līguma noslēgšanas brīža

   

  6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

  Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 2. septembrim, plkst.10.00, Rīgā, Ulbrokas 3, 217a. kab. vai 306a. kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

   

  7. Papildus informācija:

  7.1. Tel. 67247835, Skolas direktore Nataļja Vasilika

   

  Rīgas 92. vidusskola iznomāšanas komisija.

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper