>

  Logopēds

   

   

  Logopēda darbs skolā

  Logopēds ir koriģējošais pedagogs, kurš veic:

  • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
  • runas un valodas traucējumu novēršanu,
  • runas un valodas profilaksi.

  Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi. Bērniem kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Bērniem nav garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Tie ir lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumi vai disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

  Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā.

   

  Skolas gaitas uzsākot svarīgi, lai bērns spētu:

  • precīzi izrunāt visas skaņas;
  • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, atšķirt līdzīgas skaņas, veidot vārdus no skaņām;
  • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus;
  • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi.

  Lasīšanas traucējumi izpaužas:

  • aizkavēta lasītprasmes apguve;
  • grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
  • grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
  • nepareizi izlasa atsevišķus burtus, zilbes, vārdus;
  • iesprauž liekus burtus, samaina vietām burtus un zilbes;
  • atkārto zilbi vai vārdu;
  • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
  • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
  • laikus nesaskata teikuma beigas;
  • vāja izpratne par lasīto;
  • izvairās no lasīšanas.

  Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

  • slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu,

           kļūdas noturīgas:

          –  neatceras burtu rakstību,

          –  jauc balsīgos/nebalsīgos līdzskaņus, garos/īsos    

          patskaņus, patskaņus/divskaņus, citus burtus,

          –  izlaiž, samaina burtus, zilbes,                                                    

  • lēni raksta;
  • diktātos teikumi nav pabeigti;
  • neliek pieturzīmes;
  • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;
  • nespēj precīzi norakstīt;
  • nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

   

  Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība nepieciešama tajā gadījumā, kad specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper