>

  Sociālie pedagogi

  Uz konsultācijām jāpiesakās atsevišķi 

  E-pasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SKOLAS SOCIĀLĀ PEDAGOGS DARBS SKOLĀ:

  Sociālā pedagoga uzdevumu klāsts ir ļoti plašs, tie ir palīdzēt:

  ·        Skolēniem mainīt viņu attieksmi, izturēšanos un neveiksmīgas situācijas;

  ·        Identificēt, novērtēt un atrisināt sociālās un emocionālās grūtības, kuras skolēniem rodas, mācoties skolā;

  ·        Skolēniem pilnīgāk izmantot izglītības iespējas;

  ·        Vecākiem labāk saprast skolas mērķus un prasības un savu bērnu vecumu īpatnības un vajadzības;

  ·        Skolas pedagogiem strādāt efektīvāk ar skolēniem un kolēģiem.

  Tomēr pamatuzdevumspalīdzēt skolēnam maksimāli iekļauties mācību procesā un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu pilsoni.

  Skolas sociālais pedagogs var sniegt konsultācijas šādos jautājumos:

  ·        Bērnus tiesību aizsardzības jautājumos;

  ·        sociālās palīdzības jautājumos;

  ·        grūtības adaptācijas procesā;

  ·        bērnu, jauniešu, vecāku tiesības un pienākumi;

  ·        bērnu un jauniešu atkarību gadījumos (narkotiskas vielas, dators, internets);

  ·        vardarbības gadījumos (mobbing, bylling, emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbībā, pamēšana novārtā);

  ·        konfliktsituācijās;

  ·        bērnu un jauniešu vecumposma īpatnības;

  ·        audzināšanas jautājumos;

  ·        bērnu un jauniešu uzvedības problēmas (asociālā, antisociālā, destruktīva uzvedība);

  ·        bērnu un jauniešu zema pašvērtējuma gadījumos u.c.

  NODERĪGA INFORMĀCIJA INTERNETĀ skolēniem un vecākiem:

  Par drošību:

  www.centrsdardedze.lv

  www.dzimba.lv

  www.drossinternets.lv

  www.papardeszieds.lv

  www.esibrivs.lv

  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

  www.bti.gov.lv

  Sociālā palīdzība:

  http://www.ld.riga.lv/lv/Latgales_rajons.html

  http://www.ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2017-gada.html

  Par karjeru:

  www.niid.lv

  www.prakse.lv

  Interesantas idejas kvalitatīvā brīvā laika pavadīšanai un citas noderīgas idejas ģimenēm:

  www.laimigamgimenem.lv

  www.estets.lv

  www.bjcdaugmale.lv

  Atbalsts:

  www.skalbes.lv

  Audzināšanas jautājumi:

  www.paligsvecakiem.lv

   

  Grāmata V. Klains “Как подготовить ребенка к жизни (var lejuplādēt šeit: http://intatto.ru/file49622.html)

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper