>

  Metodiskā padome

  Mācību joma

  Mācību priekšmeti

  Mācību jomas koordinators

  Koordinatora palīgi

  Valodu

  1. Latviešu valoda

  2. Krievu valoda un literatūra

  3. Vācu valoda

  4. Franču valoda

  Gunita Privka

  1. Ņina Dorofejeva

  2. Ņina Demidova

  Sociālā un pilsoniskā

  1. Sociālās zinības

  2. Latvijas vēsture

  3. Pasaules vēsture

  4. Sociālās zinātnes un vēsture

  5. Ētika

  Irīna Tihomirova

   

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

  1. Mūzika

  2. Vizuālā māksla

  3. Teātra māksla

  4. Kultūras pamati

  5. Kultoroloģija

  6. Kultūra un māksla (vizuālā māksla)

  7. Literatūra

  Ludmila Lopteva

  Valērija Frolovičeva

  Dabaszinātņu

  1. Dabaszinības

  2. Ķīmija

  3. Fizika

  4. Bioloģija

  5. Ģeogrāfija

  Marianna Teže

   

  Matemātikas

  Matemātika

  Ludmila Slavinska

  Nataļja Čerņenko

  Tehnoloģiju

  1. Dizains un tehnoloģijas

  2. Mājturības un tehnoloģijas

  3. Datorika

  4. Inženierzinības

  5. Informātika

  6. Programmēšana

  7. Programmēšanas pamati

  Gaļina Gļinka-Paševiča

  Aleksandrs Zeļukins

  Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

  1. Sports un veselība

  2. Sports

  3. Valsts aizsardzības mācība

  Vladimirs Paškovičs

   

   

  Skola piedāvā 7 licencētās izglītības programmas:

  1. 21011121 V-2731  Pamatizglītības mazākumtautību programma
  2. 21012121 V-7980  Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
  3.  21013121  V-7981  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
  4.  21017121 V_ 3775  Pamatizglītības mazākumtautību programma
  5.  31016011 V_2931  Vispārējās vidējās izglītības programma
  6.  31011011  VK-142  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
  7.  31013011  VK-143  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

   

  2020./ 2021. mācību gads

  zvanins

   Stunda  Laiks
  1. stunda   8:30 – 9:10
  2. stunda  9:15 – 9:55
  3. stunda  10:00 – 10:40
  4. stunda  10:55 – 11:35
  5. stunda  11:50 - 12:30
  6. stunda  12:45 – 13:25
  7. stunda 13:40 – 14:20
  8. stunda 14:25 – 15:05
  9. stunda 15:10 – 15:50


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Meklēt