>
  Arrow
  Arrow
  Slider

  Mūsu skola piedalās iniciatīvā "Latvijas skolas soma". 


   

   

   

  Šeit ir prezentācija-apkopojums par projekta realizēšanu mūsu skolā 2018.g.

  prezentacija skolas soma

  IMG 0231 1

  „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

  Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

   

  Plašāk par iniciatīvu "Latvijas skolas soma" https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

  Aktivitātes:

  18.10 2018. 10.a un 10.b klases skolēni apmeklēja Rīgas šokolādes muzeju un daudz uzzināja par šokolādes vēsturi un ražošanu Latvijā, nogaršoja karsto šokolādi un konfektes, nofotografējās un izgatavoja sev mazu šokolādes tāfelīti.

  Ekskursija notika iniciatīvas "Latvijas skolas soma’’ ietvaros.

  MyCollages 19

   

   

  11. b klase piedalījas meistar-klasē: "Ziepes. 3D suvenīri no ziepēm".

  Pašu gatavotas ziepes - tas ir vienkāršs, interesants un radošs process, kas ļaus sajusties kā māksliniekam, skulptoram un pavāram vienā personā. Tā ir krāsu, smaržu un formu dažādība.

  Radošums (radītspēja) jeb kreativitāte ir spēja radīt jaunas idejas . Cilvēks šajā pasaulē ierodas radošs, un ir svarīgi nepazaudēt radošo domāšanu. Radošā domāšana attīsta pasauli un paver visplašākās iespējas cilvēka personības izaugsmei un sevis apliecināšanai visās dzīves jomās. Mācību procesam ir jābūt radošam.

  Ziepju izgatavošana var notikt arī mazos saimnieciskos apstākļos, kur ar visu produkcijas ražošanu nodarbojas pats ziepju izgatavotājs. Šādā ražošanā parasti tiek veidos dabīgās ziepes. Ziepju izgatavotāja pienākumi ir visu ziepju izveide, noformēšana un bieži vien arī tirdzniecība dažādos zaļajos tirdziņos un sadarbība ar mazumtirgotājiem.

  MyCollages 20

   

  Interesanta un izzinoša ekskursija uz motormuzeju.

  4.a un 4.c klases skolēni.
  MyCollages Soma Motormuzejs 4a 4c
   

  31.10.2018. Piedzīvojums šokolādes valstī.

  1.a klases skolēni uzzināja daudz interesantu un jaunu, kā arī nogaršoja Laimas produkciju.

  MyCollages Laima 1kl

   

  12.10.2018. 9.a, 9.c klases apmeklēja Motormuzeju, notika ekskursija par automobiļu rūpniecības sasniegumiem un vēsturi Latvijā un pasaulē. Skolēniem iedeva ļoti interesantu uzdevumu: ar citronu palīdzību iegūt strāvu, lai iedegtos spuldzīte. Muzejā ir seno automobiļu kolekcija, tas arī piedāvā seno automobiļu restaurāciju.

  Profesiju loks ir plašs: konstruktori, automehāniķi, autoatslīdznieki, restauratori, automobiļu tehniskās apkopes speciālisti.

   MyCollages 14

   

  2018.gada 15.novembrī 5.a, 5.b un 5.c klašu skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Dabas muzeju, lai piedalīties nodarbībā “Latvijas putni” no cikla “Iepazīsti Latvijas dabu!”

  Nodarbības laikā piecklasnieki tika iepazīstināti ar Latvijas putnu daudzveidību, uzzināja, ka Latvijā savvaļā ir novēroti 365 sugu putni un lielākā daļa no tiem apskatāma Dabas muzeja Zooloģijas ekspozīcijā.

  MyCollages 20

   

  5.09.2020.

  Atskaite par projekta "Atbalsts izglītojamo individulālo kompetenču attīstībai" darbību 92.vidusskolā 2019./2020.m.g.

   

  Jau trešo gadu mūsu skola turpina piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pamatmērķis  palielināt skolā atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

  No 2017.m.g. skolā īstenojām aktivitātes STEM, Kultūrizglītības un radošās industrijas, valodu un multidisciplinārajā jomā. Mums darbojās tādi pulciņi, kā  “Diskusijas klubs latviešu valodas runātprasmes attīstībai” 5.-9.klasēm, “Domātāji” (loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 1.-6.klasēm), nodarbību cikls ģeogrāfijā “Es izzinu pasauli” 1.-4.klasēm, nodarbību cikls matemātikā “Intelekts” 5.-6.klasēm, radošas nodarbības angļu, vācu un franču valodas apguvei “Mēs spēlējam teātri” 7.-9.klasēm, “Valodas darbnīca” angļu, vācu un franču valodas apguvei 5.-9.klasēm, radošā darbnīca “Es stāstu pasaku” 1.-6.klasēm (intereses veicināšana par latviešu valodu), “Jauno vides pētnieku nometne” 3.-6.klasēm, “Jauno vides pētnieku klubs” 3.-6.klasēm, radoša darbnīca “Krāsaina pasaule”, “Ceļotāju klubs” 7.-9.klasēm, psihologa nodarbību cikls “Līderu skola”, sporta nodarbības “Vesela un stipra mugura” 1.-4.klasem, “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm.

  Arī projekta ietvaros bija organizēti mācību vizītes (lai vērotu mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālās dzīves situācijās). Piemēram, Tērvetes dabas parkā, Baldones observatorijā, Tartu AHHAA zinātnes centrā, Cesvainē, Ventspilī, Lielzeltiņu observatorijā, Paula Stradiņa medicīnas muzejā, Farmācijas muzejā, Tukumā, Daugavgrīvas cietoksnī, Latvijas dabas muzejā. Arī mūsu 3.klases skolēniem bija iespēja piedalīties slidotapmācības programmā Volvo sporta centrā.

  Skolā arī bija organizētas diskusijas, eksperimenti (piemēram, sadarbībā ar Labaratorium Science theater), pētījumi, piedalīšanās konkursos un radošajās darbnīcās.

  Šogad  projekta ietvaros mūsu skolēnus gaida jauni pārsteigumi un aktivitātes – jaunās robotikas nodarbības, slidotapmācības programmas turpinājums, Tehnobusa vizītes, kā arī jauni pulciņi:

  • “Burtu burvis” – pulciņš lasītprasmes attīstībai 1.-2.klasēm;
  • “Skaitļu pasaule” – nodarbību cikls skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem matemātikā 2.-4.klasēm;
  • “Tīra Latvija” – nodarbību cikls 4.klasēm;
  • “Domātāji” - loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 3.-6.klasēm;
  • “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm;
  • “Ceļotāju klubs” – 5.-9.klasēm;
  • “Līderu skola”- 5.-8.klasēm;
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā un  dabas zinībās skolēniem ar mācību grūtībām;
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam bioloģijā un  ķīmijā skolēniem ar austiem mācību sasniegumiem.

  Vēlam visiem interesantu un  izzinošu aktivitāšu pilnu mācību gadu! Visa informācija bērniem un vecākiem par piedalīšanos projektu aktivitātēs – pie klases audzinātājiem.

  92.vidusskolas projekta koordinators – Svetlana Uļska (26440939)

   

  Nodarbību grafiks projektā (2019./2020.m.g.1.sem.)

  Pedagoga vārds uzvārds.

  Kabineta numurs.

  Aktivitātes nosaukums projektā

   

   

   

  Pirmdiena

   

  Otrdiena

   

  Trešdiena

   

  Ceturtdiena

   

  Piektdiena

  Natalija Čerņenko

  Kab.316

  Nodarbības individualizētam mācību atbalstam dabas zinībās 5.-9.klasēm (izglītojamiem ar mācību grūtībām vai traucējumiem).

   

   

  16.00.-18.00.

  (2.st.)

   

   

   

  Valentīna Bahlanova

  Kab.121.

  Nodarbības individualizētam mācību atbalstam dabas zinībās 5.-9.klasēm (izglītojamiem ar mācību grūtībām vai traucējumiem).

   

   

   

  14.45-16.45

  (2.st.)

   

   

  Marianna Teže

  Kab.313

  Nodarbības individualizētam mācību atbalstam dabas zinībās 7.-9.klasēm (izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem).

  7.30-8.30

  (1.st.)

  13.45-14.45

  (1.st.)

   

   

   

   

  Jevgeņija Pavlova

  Kab.110

  Nodarbības individualizētam mācību atbalstam dabas zinībās 7.-9.klasēm (izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem).

   

   

  13.00.-15.00. (2.st.)

   

   

  Smona Raija

  Kab.201

   

  Nodarbību cikls “Skaitļu pasaule” (2.-4.klasēm)

   

   

   

  14.00.-16.00. (2.st.)

   

  Olga Vihodceva

  Kab.300.

   

  Nodarbību cikls “Skaitļu pasaule” (2.-4.klasēm)

   

  13.55.-14.55.

  (1.st.)

   

  13.05.-14.05.

  (1.st.)

   

  Ludmila Ļebedeva  Kab.103.

   

  Nodarbību cikls “Skaitļu pasaule” (2.-4.klasēm)

   

  7.30.-8.30.

  (1.st.)

  15.50.-16.50. (1.st.)

   

   

  Natalija Prokofjeva

  Kab.200

  Nodarbību cikls lasītprasmes attīstībai un pilnveidei “Burtu burvis” (1.-2.klasēm)

  15.20.-17.20.

  (2.st.)

   

  15.05.-16.05.

  (1.st.)

   

   

  Ļudmila Slavinska

  Nodarbību cikls lasītprasmes attīstībai un pilnveidei “Burtu burvis” (1.-2.klasēm)

  16.10.-17.10.

  (1.st.)

   

  15.00.-17.00.

  (2.st.)

   

   

  Vorobjova Larisa Kab.213

   

  Nodarbību cikls “Tīra Latvija” (1.-4.klasēm)

   

  14.30.-15.30.

  (1.st.)

   

  14.30.-15.30.

  (1.st.)

   

  Jeļena Soseda

  Kab.205.

   

  Nodarbību cikls “Domātāji” (3.-6.klasēm)

   

   

   

  13.55.-14.55.

  (2.st.)

   

  Valērijs Sudņickis

   

  Nodarbību cikls “Ceļotāju klubs” (5.-9.klasēm)

   

   

  15.30-17.30 (2.st.)

   

  13.05-15.05

  (2.st.)

  Tatjana Pahoļika

  Nodarbību cikls “Ceļotāju klubs” (5.-9.klasēm)

   

   

  15.30-17.30 (2.st.)

   

  13.05-15.05

  (2.st.)

  Aleksandrs Zeļukins

   

  Lego robotikas klubs 1.-6.klasēm.

  15.30-17.30 (2.st.)

  15.30-17.30 (2.st.)

   

   

   

  Andrejs Sosedovs

  Lego robotikas klubs 1.-6.klasēm.

  no 2.semestra

   

  Psihologs

  Līderu klubs

  no 2.semestra

   

   

   

  10.09.2018.

  Rīgas 92.vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

  Projekta ietvaros tiek realizēti:

  • Diskusiju klubs latviešu valodas runātprasmes attīstībai (5.-9.klasēm);
  • Mācību spēle " Zinību banka" 5.-9.klasēm sadarbībā ar Rīgas skolēnu pili;
  • Mācību vizītes "Pa Rīgas seno skolu adresēm" 6.-7.klasēm sadarbībā ar Rīgas skolēnu pili;
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam valodas un dabaszinībās (5.-9.klasēm);
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam 8.-9.klasēm;
  • Nodarbību cikls "Domātāji" (loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai) (1.-6.klasēm);
  • Nodarbību cikls dabaszinībās un matemātikā un vēsturē "Es izzinu pasauli" (3.-6.klasēm);
  • Nodarbību cikls matemātikā "Intelekts" (5.-6.klasēm);
  • Radošas nodarbības angļu un franču valodas apguvei "Valodu darbnīca" 5.-9.klasēm;
  • Radošā darbnīca "Es stāstu pasaku" - intereses veicināšana par latviešu valodu (1.-6.klasēm).

   

   

  3.a klase slido Eiropas Projekta "Atbalsts izglitojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros!

  slidot3

  slidot2

  SLIDOT1

   

  11

   

  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

   

  Atskaite par PuMPuRS  projektu 2019./2020.m.g.

   

  10.09.2019.

  Jau otro gadu Rīgas 92. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi un speciālisti sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un sniedz emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli justies skolā. Sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams, tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem, atbalsta personālam un citiem.

  2019./2020.m.g. – 182  skolēni no 5. līdz 12. klasei saņem atbalstu projekta ietvaros. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 36 skolas darbinieki.

  Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

  Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetos

  Projekts “PuMPuRS” sniedz arī šādu atbalstu:

  • kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu (launagu)

  6.novembrī projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika pirmā darbnīca, kurā piedalījās 23 pedagogi. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus.

  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

  Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/2022

  Skolas projekta koordinātore:  Jeļena Soseda.

  Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

   

   

  10.09.2018.

  Mūsu skola iesaistīta projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

  Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

  Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

    

  Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetā

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/2022

   

  Nepieciešama individuāla pieeja katra izglītojamā problēmu

  risināšanā, kā arī savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam jāizstrādā individuālie atbalsta pasākumi gan izglītības iestādes līmenī. Svarīga arī vecāku darbība problēmas novēršanā –ģimenes resursi.

    22

  Šobrīd projektā ir iesaistījušās 16 skolas darbinieki.

  Skolas projekta koordinātore:  Jeļena Soseda.

  Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

   

  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

   

   

   

   

   

   

  facebook_page_plugin

  download

   Skolenu panakumi

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Meklēt