>

  2020./ 2021.m.g.

   

  Pēdējā mācību gada apsveikums

  92. vidusskola aicina pieteikt topošos 1. klases skolēnus!

  Ar 27. maiju pieteikšanās iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs

  Olimpiāde “Tik vai… Cik?”

  Absolventu apsveikums

  Mīļi sveicam Mātes dienā!

  Centralizēto eksāmenu norises kārtība

  Uzņemšana 10. klasē

  Ķengurs

  Iestāšanas Rīgas vidusskolās

  Gaišas un priecīgas Lieldienas!

  Apsveikums 8. martā

  Sveicam Valentīndienā!

  Ziemassvētku un Jaungada apsveikumi un novēlējumi

  Latviešu valodas un kultūras dienas

  Apsveikums

  Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

  Erudīcijas konkurss “MANA VALSTS LATVIJA”

  Grāmatu izstāde “DZEJA UN DABA”

  Apsveicam konkursa "Es runāju latviski" uzvarētājus!

  Labo darbu nedeļa 2020

  Skolotāju dienai veltīts koncerts

  Apsveikums Skolotāju dienā!

  Sporta nedēļa 2020

  Interešu izglītības pulciņu saraksts

  Iniciatīvā "Latvijas skolas soma" 

  Atskaite par projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

  Sveicieni Zinību Dienā!

  Kabineti

   

  2019./ 2020.m.g.

   

  Direktores uzruna

  Atskaite par PuMPuRS projektu 2019./2020.m.g.

  Veltījums skolēniem, skolotājiem, vecākiem

  Apsveicam absolventus!

  Apsveicam Māmiņu dienā!

  4. maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena 

  Pavasarīgs sveiciens no mūsu pirmklasniekiem!

  Izglītība. Karjera. Pieredze. 2020.g.

  Pavasaris

  Pateicība kolēģiem

  ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI.

  Informācija izglītības iestādēm par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

  Rīgas Skolēnu skatuves runas konkurss

  Kursi par holokausta, antisemītisma un diskriminācijas jautājumiem 

  8. marta koncerts

  Krievu kultūras un svešvalodu mēnesis

  Vecāku diena

  TehnoBuss

  ABC svētki

  Konkurss "Es runāju latviski"

  Skolotājs Valerijs Sudņickis ir apbalvots ar Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu

  Zinātne un mūsdienu tehnoloģijas

  Aizraujošas fizikas stundas

  Interešu izglītības programmu atskaites koncerts

  Jaungada svinēšana skolā 2

  Jaungada kaleidoskops

  Jaungada svinēšana skolā

  Ziemassvētku noskaņojums

  Latviešu valodas dienas 2019

  S.A.P. - sadarbības un atbalsta punkts

  ES projekts Pumpurs

  Mūsu skola Latvijas valsts svētku noskaņās...

  Karjēras nedēļa

  Projekts "Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skola"

  5. klašu iesvētības

  10. klašu iesvētības

  Pirmklasnieku iesvētības

  Izglītības un karjeras pasākumu plāns 2019.-2020.m.g.

  Projekts "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola" 

  Sveiciens skolotāju dienā!

  Sertifikāts par piedalīšanos eiropas sporta dienā

  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

  Olimpiskā diena

  2018./ 2019.m.g.

    

  DanceFest-2019

  Teātra dzīve

  Pēdējais zvans

  Mātes un Ģimenes dienas

  Konkurss „Baker street ielas noslēpumi” - apsveicam stāsta autori!

  Svētku pasākums “Ģimenes lokā”

  Sporta pasākumus no 5. līdz 7. klasei

  Mākslas konkurss “Es runāju latviski”

  Lieldienu pasākums

  Ģimenes sporta svētki

  Rīgas atklatātais aerobikas konkurss

  Konkurss "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda" 

  LielaTalka

  Projekts "Drošības busiņš"

  „Latvijas skolas soma” 2018./2019.m.g. II semestris

  8. marts. Sveicam sievietes Starptautiskajā sieviešu dienā!

  Meteņi ir klāt!

  Svešvalodu dekāde

  Ēnu diena

  Annas Ahmatovas 130 gadu jubilejai veltīts izteiksmīgas lasīšanas konkurss

  Zaļais restarts II

  Drošība uz ledus

  Jautras nodarbes sākumskolā

  Hour Of Code

  Koncerts “Sniega pārsliņas”

  Laboratorium mūsu skolā

  Jaugada ballīte 8. - 12. klasēm

  Labdarības akcija

  Jaungada pasākums 5. - 8. klasēm

  Jaungada pasaka 

  5. klašu iesvētības

  Piparkūku darbnīca

  Jaungada svētki

  1.klašu skolēni atvadījās no ābeces

  5. klašu iesvētības

  Koncerti "Latvijai 100"

  Latvijai 100 

  Latvijas bērnu un jauniešu konkurss – festivāls “Mēs Latvijai 2018”

  Labo darbu nedēļa 2018

  Zoodārzs skolā

  10. klašu iesvētības

  Oktobra pasākumi

  Karjēras nedēļa 2018

  Skolotāju dienai veltīts koncerts

  Olimpiskā diena 2018

  Zelta pildspalva

  Zelta stipendija

  Vēstule nākamajam skolēnam

  Skolas pasākumi septembrī

  12. klašu skolēnu tālākas gaitas

  Iļja Belovolovs otro gadu pēc kārtas ir izcīnījs sudrabu medaļu Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiādē.

  Apsveikums Zinību Dienā

   

  2017./ 2018.m.g.

  Sveicam absolventus!

  Konkurss "Dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem"

  30.05.2018. Svīnīgas līnijas!

  Pēdējais zvans

  Jauno Fiziķu skola

  Mātes dienai veltīts koncerts

  Skolas ZPD konference

  Matemātikas konkursa „Skaitļu pasaule” un krievu valodas konkursa „ Gribu visu zināt” uzvarētāji

  Karjeras konference

  Karjeras dienas

  Konkurss “Es runāju latviski”

  Lielā talka mūsu skolā!

  Konkurss "Krievu valoda - ir mana dzimtā valoda"

  I. vieta ģeogrāfijas valsts 35. olimpiādē

  Izrāde angļu valodā "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši''

  Atklātais aerobikas konkurss

  Priecīgas Lieldienas!

  Pasaule pieprasa tehniskos prātus

  Svešvalodu nedēļa

  Skolēni mācās slidot ES projekta ietvaros

  Skolnieces saņēma 2. vietu Tautas bumbā

  Krievu kultūras dienas

  III vieta ‘’Tautas bumbas’' sacensībās

  Jautrie starti

  1.klašu skolēni atvadījās no ābeces

  Eksakto priekšmetu nedēļa

  Vecais Jaunais Gads

  Jaungada koncerts "Sniegpārsliņas"

  Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

  Pieskati uguni!

  Latviešu valodas un kultūras dienas

   

  2016./ 2017.m.g.

  Svinīgā šokolādes līnija (2016./2017.m.g.)

  5.-8.,10.-11.klases projekts “Iepazīstot Latvijas vēsturi, kultūru un dabu, mēs mācāmies mīlēt savu valsti”  (projekts, veltīts „Latvijai-100”)

  Pasākums par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27.gadadienai

  Sākumskolas olimpiažu uzvaretāji

  Radošā un zinātņu nedēļa

  8.klašu konkurss ,,Es esmu Latvija”

  Svinīgā šokolādes līnija (I semestris)

  Svešvalodu nedēļa

  Dabaszinātņu, informatikas un matemātikas nedēļa

  Karjēras nedēļa

  ENO TREE PLANTING DAY

   

  2015./2016. m.g

  Svinīgā šokolādes līnija

  Skolena e-karte

  Nost ar plāno

  Matemātikas nedēļa

  Karjēras nedēļa

   

  2014./2015. m.g

  Atbalsts personības veidošanai

  Musdienīgas stundas

  Mācies spēlējot

  Malači mūsu aktieri!

  Pašvērtējuma ziņojums

   

  Ēdināšanas pakalpojumi


  Informācija par ēdināšanas pakalpojumiem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs
    ir pieejama šeit>>.

   

   

  Rīgas 92.vidusskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

   

  2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

   

  Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

   

  Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

  1.    izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

  2.    izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

  3.    izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

  4.    izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;

  5.    izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

  6.    izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;

  7.    pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;

  8.    izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;

  9.    izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

   

   

  Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.

   

   

   

  Marts

  04.03. - 08.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  18.03. - 22.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  25.03. - 28.03.2024. nedēļas ēdienkartes

  Aprīlis

  02.04. - 05.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  08.04. - 12.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  15.04. - 19.04.2024. nedēļas ēdienkartes

  29.04. - 03.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  Maijs

  07.05. - 11.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  13.05. - 17.05.2024. nedēļas ēdienkartes

  20.05. - 24.05.2024. nedēļas ēdienkartes

   

  Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (telpas – 15,70 m²) (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009) un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, nomas tiesību izsolei. 

  Izsole notiks 17.01.2020. plkst.10:00, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 16.01.2020. plkst.16:30 Klientu apkalpošanas centrā.

   

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

   

   

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009, nomas līgumu.

  30.09.2019. Rīgas 92. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009,  nomas līgumu ar SIA “Lauvas zobs”, reģistrācijas Nr. 40003399099, nomas maksa  - EUR 69.99 mēnesī, ar termiņu līdz 30.09.2024.

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

  Nekustama īpašuma nomas līgums

      Pirmo reizi mūsu skola atvēra durvis skolēniem pirms 30 gadiem. Ziedošu pļavu un mazdārziņu vietā viena aiz otras tika uzceltas daudzdzīvokļu mājas, un jaunā dzīvojamā mikrorajona iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja skolas atklāšanu. 1987. gadā Ulbrokas ielā tika atklāta jaunā skola, kurā atnākuši strādāt enerģiski, radoši, talantīgi skolotāji, īsti jaunie entuziasti. Kopš 1987. gada skolu vadīja Nataļja Vasilika, no 2017. gada - Lolita Semjonova.

      Pļavnieki attīstījās, skolēnu skaits turpināja palielināties, sasniedzot aptuveni 3 tūkstošu skolēnu, tāpēc dažos mācību gados mācības notika divās maiņās.

      Labākais skolas pedagogu profesionalitātes apliecinājums ir skolēnu sasniegumi. Mūsu skolēni ik gadu veiksmīgi piedalās pilsētas, republikas, starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, sporta pasākumos un gūst godalgotas vietas.

      Sākot ar 1998. gadu, vislabākie skolas absolventi ir saņēmuši Rīgas pašvaldības balvas. „Zeltas stipendijas” par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos tika piešķirtas deviņiem skolu absolventiem: Romanam Kasperovičam, Jeļenai Pļuščevskai, Antonam Sizovam, Aleksandram Ščemeļevam, Mihailam Arhangeļskim, Irinai Cvekai, Romanam Čaplinskim, Andrejam Vihrovam, JevģēnijamVihrovam.

      Daudzi mūsu absolventi ir ieguvuši doktora grādu dažādās zinātnes nozarēs: Antons Sizovs, Tomass Baikštis, Mihails Arhangeļskis – ķīmijā, Romans Kasperovičs, Jānis Graudiņš – datorzinību jomā, Nadežda Borisova – filoloģijā, Tatjana Knellere - fizikā.

      Skolas absolventi iegūst augstāko izglītību un strādā dažādās profesionālās nozarēs, daži paši kļuvuši par pasniedzējiem. Arī mūsu skolas darbinieku vidū ir mūsu skolas bijušie audzēkņi - Tatjana Knellere, Jeļena Soseda, Tatjana Matvejeva, Anastasija Tolstikova,Viktors Vaļevko.

      Daudziem skolas pedagogiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā tika pasniegta balva “Zelta pildspalva”: Lolita Semjonova (1997.g.), Ņina Grigorjeva (2008.g.), Inna Bogdanova (2010.g.), Marianna Teže (2001., 2002., 2005.g.), Romualda Gavšina (2008.g.), Ņina Demidova (2007.g.), Valentīna Voitāne (2012.g.), Jevgeņija Pavlova (2015.g.), Lidija Beļajeva (2017.g.), Valērijs Sudņickis (2018.g.).

      Skolas pedagogi un skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalās dažādos Rīgas,valsts un starptautiskajās iniciatīvās, piemērām projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, ESF projektos “Kompetenču pieeja mācību saturā”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ES Erasmus+ projektā u.c.

      Skolai ir ļoti daudz tradicionālu pasākumu:

      • Zinību diena;

   

     • Gadskārtu svētki Latvijā; 
     • Skolotāju diena;
     • Latvijas valsts dzimšanas diena;
     • Lāčplēša diena;
     • Ziemassvētku pasākumi;
     • Karjeras nedēļa;
     • Zinātniski pētniecisko darbu konference;
     • Sporta dienas;
     • Vecāku dienas;
     • Labdarības akcijas;
     • Ziemassvētku un pavasara koncerti vecākiem un mikrorajona iedzīvotājiem;
     • Pasākumi sākumskolas beidzējiem;
     • Pēdējais zvans;
     • Izlaiduma balles 9.un12.klasēs;
     • Ābeces svētki 1.klasei;
     • Pateicības dienas – „Šokolādes līnijas”;
     • Mātes diena.

      Šobrīd skolā mācās 778 skolēni. Rīgas 92.vidusskola īsteno 5 izglītības programmas: 

     • Pamatizglītības mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
     • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.

      Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas iespējas, kur pierādīt un apliecināt sevi ārpus stundām: skolēni var piedalīties moderno deju kolektīvā, skolas avīzes darbībā, teātra un vides pētnieku pulciņos, var nodarboties ar sportu: brīvo cīņu, basketbolu, volejbolu, futbolu.

      Katru gadu skola organizē Atvērto durvju dienu, kad sākumskolas izglītojamie velta koncertu topošiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, demonstrē savus sasniegumus skolā. Lai topošie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1.klasēs, ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērni viegli adaptējas skolas vidē.

      Rīgas 92.vidusskola gaida savā pulkā jaunos audzēkņus, kuri varēs turpināt skolas labākās tradīcijas.

  Ko dara psihologs?

  Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast no tām izeju. Psihologa uzdevums ir nodarboties ne tikai ar negatīvu cēloņu radīto seku novēršanu, bet jau laikus pamanīt neveselīgu tendenču vai kādas problēmas veidošanos.

  Dažkārt katram nākas saskarties ar dzīves problēmām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Psihologs problēmas risināšanas procesā liek cilvēkam atklāt un izmantot cilvēka paša iekšējos resursus.

  Vai ir atšķirība starp psihologu un psihiatru?

  Jā. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem un neizraksta medikamentus.

  Ko dara skolas psihologs?

  Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju iegūtu valsts vai ārvalstu akreditētā augstskolā.

  Skolas psihologs  ir pilntiesīgs pedagoģiskā kolektīva loceklis un ir atbildīgs par pedagoģiskā procesa psihisko un psiholoģisko pusi, t.i., par skolēnu intelektuālās, emocionālās, vajadzību un motivāciju, komunikāciju u.c. psihisko sfēru attīstības veicināšanu, kas nostiprinātu bērna psiholoģisko veselību.

  Skolas psihologa darbam ir sava specifika, uzdevumi un darba metodes, kuru veiksmīga īstenošana ir iespējama ar aktīvu pedagogu un vecāku līdzdalību.

  Skolas psihologa galvenie darbības virzieni:

  1. Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana.
  2. Skolēnu psiholoģiskā izpēte, t.sk. novērošana mācību stundās un ārpus tām.
  3. Īpašas uzmanības pievēršana skolēnu dzīves pārejas vecuma posmiem un lūzuma momentiem.
  4. Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
  5. Psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmu izzināšana un novēršana skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā.
  6. Informācijas un konsultāciju sniegšana skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem par mācību darba psiholoģiskajām problēmām.
  7. Skolēnu individuālās un grupas konsultējošās darbības veikšana par mācību, attīstības jautājumiem, par pašnoteikšanās, pašapziņas, pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.
  8. Psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma (bāriņtiesa, psihiatrs, ģimenes ārsts u.c.)

  Psihologa darba ētiskos principus nosaka praktisko psihologu ētikas kodekss.

  Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.

  Skolas psiholoģe – Jeļena Korsaka-Pumpure (316a kab.)

  Sazināšanās arī: e-klasē

  (konsultācijas vecākiem pēc iepriekšēja pieraksta).

  atbalsts

   

  Komisijas sastāvs:

                                             Ģita Ņesterova (117. kab)

  • Medicīnas māsas – Ludmila Soldatenkova (109. kab)

                                              Valentina Solovjova (109. kab)  

   darba laiks

   

  MyCollages (2)

  MyCollages (3)

  Page 1 of 2

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper